@acharnesgiaolous: Μια πόλη για όλους τους πολίτες

© 2023 Αχαρνές για Όλους | All rights reserved.

Τελευταία Νέα

acharnesgiaolous.gr > Νέα > ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ > Αποκαλυπτικό δημοσίευμα εφημερίδας: Όργιο αδιαφάνειας στον Δήμο Αχαρνών

Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, που αφορά στον Δήμο Αχαρνών και την οικονομική διαχείριση του, δημοσιεύτηκε στην κυριακάτικη εφημερίδα “Μπαμ στο Ρεπορτάζ”. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που εκδόθηκε το 2022, καταγράφει πλείστες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης. Από τον έλεγχο καταδείχθηκαν άκρως προβληματικές διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν, με αποτέλεσμα υπέρογκα κονδύλια να καταλήξουν -κάτω από αδιαφανείς διαδικασίες με την πρόφαση του κατεπείγοντος- σε τσέπες ημετέρων.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται πως “στο πόρισμα επισημαίνεται με έμφαση το υψηλό ποσοστό συμβάσεων εκτός τακτικού προγραμματισμού (από τις 172 υλοποιημένες συμβάσεις εκτός τακτικού προγραμματισμού είναι οι 96, δηλαδή πάνω από τις μισές), η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 3.662.074,56 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις αναθέσεις στις οποίες προχώρησε ο Δήμος, με τη διαδικασία του έκτακτου και κατεπείγοντος (εκτός τακτικού προγραμματισμού) προχώρησαν 97 αναθέσεις, συνολικού ύψους 1.812.224,19 ευρώ.

Απευθείας αναθέσεις

Οι διαπιστώσεις «τσουρουφλίζουν» τη νυν διοίκηση του Δήμου, καθώς εκτός των τυπικών παρατηρήσεων για παραλείψεις, όπως η μη κατάρτιση ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων 2020-2024, ή για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικό ισοζύγιο αποθήκης και μηχανογραφημένη αποθήκη των αποθεμάτων, αποκαλύπτουν ένα πρωτοφανές «πάρτι» απευθείας αναθέσεων.

Ειδικότερα, από τον έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε παρατηρήθηκαν «επαναλαμβανόμενες αναθέσεις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου οι οποίες μη νομίμως ανατέθηκαν απευθείας, καθόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι αφορούν στην αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των οχημάτων που προέκυψαν αιφνίδια, αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω βλαβών από τη συνήθη ιδιαίτερα μεγάλη χρήση του στόλου, καθώς και την παλαιότητά του». Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα-κόλαφο, η διοίκηση του Δήμου Αχαρνών προχώρησε σε κατάτμηση των δαπανών προκειμένου να αποφύγει τη διενέργεια διαγωνισμού, με αποτέλεσμα περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ (για την ακρίβεια 465.738,74 ευρώ) να δοθούν σε συγκεκριμένους αναδόχους με απευθείας αναθέσεις!

Μισό εκατομμύριο στα συνεργεία…

Βάσει του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι από τις 172 συμβάσεις του Δήμου Αχαρνών που υλοποιήθηκαν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (λόγω ποσού, λόγω κορωνοϊού και κατόπιν διαπραγμάτευσης λόγω κατεπειγουσών περιπτώσεων) για το 2021 και το πρώτο τετράμηνο του 2022, οι 57 αφορούσαν τη συντήρηση αλλά και την επισκευή μηχανημάτων και οχημάτων συνολικού ποσού 465.738 ευρώ που ανατέθηκαν σε 11 αναδόχους! «…Η ομάδα ελέγχου έλεγξε δειγματοληπτικά οκτώ περιπτώσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι οι εργασίες που υλοποιούνται αφορούν στην αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των οχημάτων που προέκυψαν αιφνίδια, αλλά κατεστάθησαν αναγκαίες λόγω βλαβών από τη συνήθη ιδιαίτερα μεγάλη χρήση του στόλου του Δήμου Αχαρνών και την παλαιότητά του». Κοινώς, οι ελεγκτές αποφαίνονται ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογείται ο κατεπείγων χαρακτήρας για τις απευθείας αναθέσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν καθώς οι συγκεκριμένες επισκευές δεν αφορούσαν βλάβες που προκλήθηκαν αιφνιδίως εξαιτίας κάποιου ατυχήματος. Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα, η διοίκηση του Δήμου επέλεξε (για λόγους που πρέπει να διερευνηθούν) την «πίσω πόρτα» πριμοδοτώντας συγκεκριμένους αναδόχους, οι οποίοι μοιράστηκαν μισό εκατομμύριο.

Ενδεικτικό και άκρως αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών διαθέτει 126 οχήματα, από τα οποία χρησιμοποιεί μόλις τα 94. Έχει μάλιστα αποκτήσει όλα κι όλα μόλις δύο μηχανήματα έργων την τελευταία τετραετία, ενώ ο υπόλοιπος στόλος υπολογίζεται ότι έχει μέσο όρο παλαιότητας τα 17 έτη. Το 2021 και το πρώτο τετράμηνο του 2022 επισκευάστηκαν 37 οχήματα, με τα μισά από αυτά (ποσοστό 46%) να πηγαίνουν στο συνεργείο για παραπάνω από μία φορά με συνολικό κόστος επισκευής το ποσό των 337.364 ευρώ. «…Περίπου δηλαδή το 70% του ποσού που δόθηκε για τις επισκευές των οχημάτων αφορούσε σε επαναλαμβανόμενες επισκευές των ίδιων οχημάτων», αναφέρει το πόρισμα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δύο από τους συνολικά 11 αναδόχους ήταν εκείνοι οι οποίοι ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των επισκευών.

Αχαρνών

Κατατμήσεις και δεκάδες αναθέσεις στο όριο των 30.000 ευρώ!

Παράλληλα, στο ίδιο πόρισμα, το οποίο «ραπίζει» τη νυν διοίκηση, επισημαίνεται ότι εντοπίστηκαν αρκετές περιπτώσεις όπου οι δαπάνες κατατμήθηκαν προκειμένου να αποφευχθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι αφορούσαν ομοειδείς εργασίες που, σύμφωνα με τους ελεγκτές, «θα ήταν δυνατόν με τον κατάλληλο προγραμματισμό να αποτελούν τμήματα μιας ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας».

Στο πόρισμα οι ελεγκτές καταγράφουν σχετικά με τους αναδόχους, πως ο Δήμος «δεν εξασφαλίζει εγγυήσεις διαφάνειας» αναφορικά με την επιλογή τους, παραλείποντας να τεκμηριώσει επαρκώς τη διενέργεια έρευνας αγοράς, τα κριτήρια επιλογής αλλά και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης πριν από την απευθείας ανάθεση, προκειμένου να «κλείσει» με την πλέον συμφέρουσα οικονομικά πρόταση. Βάσει αυτών των ευρημάτων, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πώς επιλέγονταν οι ανάδοχοι.

Ένα ακόμα επιβαρυντικό στοιχείο που προέκυψε από τον έλεγχο αφορά τον τρόπο υπολογισμού του προϋπολογισμού των συμβάσεων, αφού στο πόρισμα σημειώνεται πως «ο προϋπολογισμός τους υπολείπεται ελάχιστα του επιτρεπόμενου νόμιμου ορίου των απευθείας αναθέσεων». Για του λόγου το αληθές παρατίθεται ένας μακροσκελής κατάλογος απευθείας αναθέσεων σε διάφορους λήπτες με τις συμβάσεις να κοστολογούνται στην «περιοχή» των 29.900 ευρώ, στο όριο δηλαδή των 30.000 ευρώ.

Τέλος, στο πόρισμα επισημαίνεται το γεγονός πως ο Δήμος Αχαρνών, παρότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Αττικής, δεν διαθέτει στελεχωμένη Νομική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα «η διαχείριση τυχόν καταγγελιών να ανατίθεται σε εξωτερικό συνεργάτη-δικηγόρο», γεγονός «απρόσφορο και ασύμφορο» κατά τους ελεγκτές.

Χρ. Ηλιάδης: Ο κατήφορος και η δυσφήμιση του Δήμου συνεχίζονται με ευθύνη του Δημάρχου

Θέση για τη δημοσιογραφική αποκάλυψη πήρε ο υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών Χρήστος Π. Ηλιάδης, υπενθυμίζοντας τις προσπάθειες εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων να μάθουν τι συμβαίνει στον Δήμο, οι οποίες έπεσαν σε τοίχο. “Όταν, προ μηνών, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών Θεόδωρος Συρινίδης ζήτησε από τον Δήμαρχο Αχαρνών το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για το οποίο υπήρχαν διαρροές ότι περιείχε ακλόνητα στοιχεία κακοδιαχείρισης στο Δήμο, ο Δήμαρχος τον αγνόησε. Όταν ο κύριος Συρινίδης προσέφυγε στην Δικαιοσύνη ζητώντας το ίδιο πόρισμα, προσέκρουσε σε πέπλο σιωπής. Την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023, αποδείχθηκε ότι υπήρχε πόρισμα και, μάλιστα, βρέθηκε στα χέρια δημοσιογράφων και όχι του αιτούντος αιρετού” σημειώνεται στη δήλωση του Χρ. Ηλιάδη.

“Όσα αποκάλυψε η εφημερίδα “ΜΠΑΜ στο ρεπορτάζ”, μόνο θλίψη και οργή προξενούν στους δημότες, οι οποίοι παρακολουθούν έκπληκτοι την διασπάθιση του δημοσίου χρήματος την ίδια στιγμή που οι περισσότεροι αγωνίζονται να επιβιώσουν σε έναν Δήμο που ευνοεί ημετέρους και -εκ του επίσημου πορίσματος- περιφρονεί το νόμο και χειρίζεται το Δημοτικό Ταμείο σαν προσωπική του περιουσία.

Όταν είχα προσφύγει στην Δικαιοσύνη καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά για το “σκάνδαλο Λαμπρακάκη”, η υπόθεση προχώρησε στο στάδιο της προανάκρισης και εκεί “κόλλησε” από τον Φεβρουάριο, καθώς ακόμα δεν έχω κληθεί να καταθέσω ως μηνυτής και βασικός μάρτυρας. Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος Αχαρνών αισθάνεται -άγνωστο γιατί- υπεράνω του νόμου. Η κοινωνία αναρωτιέται “ποιός καλύπτει επιτέλους τις παρανομίες”; Η παράταξη «Αχαρνές για όλους» καταθέτει δημόσια το ίδιο ερώτημα και για να βρει απαντήσεις, με απόφασή μου θα προσφύγει εκ νέου στην Δικαιοσύνη ζητώντας την διερεύνηση όσων καταμαρτυρά το -δημοσιευμένο πια- πόρισμα καταπέλτης.Η ασυλία Βρεττού λαμβάνει τέλος. Παντού φως” καταλήγει η ανάρτηση-ανακοίνωση.