ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΧΑΡΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ η ξενάγηση στο λαογραφικό μας μουσείο.

Ξενάγηση στο λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών Χρήστος Π. Ηλιάδης με συνεργάτιδες και συνεργάτες επισκέφθηκαν το ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών.
Ξεναγήθηκαν από μέλη της Ι.Λ.Ε.Α. , περιηγήθηκαν στα εκθέματα (φορεσιές, κοσμήματα, εκκλησιαστικά κειμήλια και εικόνες, όπλα, χάρτες, λιθογραφίες, αντικείμενα οικιακής χρήσης και οικοτεχνίας, αγροτικά εργαλεία κ.τ.λ) και ξετυλίχθηκε μπροστά τους ζωντανή η Ιστορία του Δήμου μας. Ανάλογες προσπάθειες Σωματείων Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι άξιες επαίνου και συμπλέουν με το όραμα της παράταξης που είναι ΑΧΑΡΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ