ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Αμέριστη στήριξη στους εργαζομένους του Δήμου μας!.

“Η επίσκεψη μας στο Δημαρχειακό Μέγαρο δεν ήταν εθιμοτυπική. Ήταν ουσιαστική, ανθρώπινη, υποστηρικτική όπως πάντα σε όλους τους ακάματους εργαζομένους του Δήμου μας.
Τους ευχαριστούμε που υπάρχουν και προσφέρουν.
Διεκδικούμε, θέλουμε,μπορούμε ΑΧΑΡΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”.
Χρήστος Π. Ηλιάδης.
Υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών.