ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τιμή στους αγωνιστές της Πελοποννήσου.

Η επανάσταση ξεκίνησε από την Πελοπόννησο. Για δικαιοσύνη κι ελευθερία.
Η δική μας συνεχίζεται. Από την εκδήλωση των Πελοποννησίων του Δήμου Αχαρνών.
Τους ευχαριστώ .
Χρήστος Π. Ηλιάδης
Υποψήφιος Δήμαρχος Αχαρνών