Το Όραμά Μας

Φερεγγυότητα, ποιότητα, σεβασμός, υπευθυνότητα. Τέσσερις έννοιες – τέσσερις ισχυροί πυλώνες, για το παρόν και το μέλλον , αλλά και το όραμά μας, να προσφέρω τα μέγιστα στον ασφαλισμένο και να υπηρετώ ευλαβικά τις αρχές που πρεσβεύει ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ο ίδιος προσωπικά, δρώντας πάντα με επαγγελματισμό, αλλά και σύνεση, διατήρησα  μια σταθερά ανοδική πορεία, με βασικό προσανατολισμό τον απόλυτο σεβασμό προς τον Ασφαλισμένο, τη διαρκή βελτίωση και εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αυστηρή κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία και την ταχύτατη προσαρμογή στο service των ασφαλισμένων μας .

Η φιλοσοφία μας βασίζεται σε συγκεκριμένες αξίες που διέπουν κάθε  δραστηριότητα:

  • Ικανοποίηση πελατών.
  • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα.
  • Εναρμονισμός με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ασφαλιστικής αγοράς.
  • Καλλιέργεια  μακροχρόνιων σχέσεων.
  • Συνεχής επένδυση στον παράγοντα άνθρωπο.

Σχεδιάζοντας για το μέλλον θέτουμε ακόμα πιο υψηλούς στόχους:

  • Ακόμα πιο άμεση, ποιοτική, πελατοκεντρική εξυπηρέτηση
  • Χρήση νέων τεχνολογιών
  • Περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην ασφαλιστική αγορά μέσα από την παροχή νέων ευέλικτων προϊόντων / υπηρεσιών

About Us.

Company Goals

Ultricies blandit morbi blandit suspendisse adipiscing eu aenean donec a adipiscing vestibulum sodales netus fames et justo quis odio porttitor vestibulum a vestibulum cum ante.Ut fringilla mus sapien parturient penatibus mauris a eleifend ridiculus vivamus justo est enim id massa rhoncus dis sociis odio condimentum eros.

History & Facts.

General Information

Ultricies blandit morbi blandit suspendisse adipiscing eu aenean donec a adipiscing vestibulum sodales netus fames et justo quis odio porttitor vestibulum a vestibulum cum ante.Ut fringilla mus sapien parturient penatibus mauris a eleifend ridiculus vivamus justo est enim id massa rhoncus dis sociis odio condimentum eros.